Over het fonds

“Compartiment van de bevek naar Belgisch recht Merit Capital Global Investment Fund”

De doelstelling van het compartiment Value & Defensive richt zich op een evenwichtige samenstelling van een portefeuille die opgebouwd wordt uit de activaklassen aandelen, bedrijfs- en overheidsobligaties, vastgoed- en geldbeleggingen, waarmee koopkracht- en welvaartsvastheid wordt nagestreefd.