Over het fonds

“Compartiment van de bevek naar Belgisch recht Merit Capital Global Investment Fund”

De doelstelling van het compartiment bestaat erin om op lange termijn kapitaalgroei te bereiken door te investeren in beursgenoteerde individuele Europese en Amerikaanse aandelen.