Over het fonds

“Compartiment van de bevek naar Belgisch recht Merit Capital Global Investment Fund”

De doelstelling van het compartiment bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren.