Fondsen

Merit Capital Global Investment Fund (MC GIF)

De term “fonds” kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds. Een fonds of Instelling voor Collectieve Belegging brengt geld samen dat ingebracht is door een aantal beleggers. Het belegt dat totale kapitaal over verschillende beleggingsproducten. Het totaal van het kapitaal dat belegd is, wordt verdeeld in deelbewijzen of participaties. Als belegger kan je intekenen op deze participaties. Je koopt dus geen aandelen of obligaties van slechts één bedrijf, maar van een fonds dat investeringen in verschillende bedrijven en/of overheden samenbrengt.

Het Merit Capital Global Investment Fund is een bevek met een looptijd van onbepaalde duur waarvan het beheer van de beleggingsportefeuille wordt gedelegeerd aan Merit Capital. Het kapitaal van een bevek (Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) verandert voortdurend. Het volume stijgt wanneer nieuwe beleggers zich inkopen of wanneer bestaande beleggers hun participatie uitbreiden. De stijging van dit volume gebeurt door de uitgifte van nieuwe deelbewijzen. De netto-investeringswaarde (NIW) van de verschillende compartimenten wordt gepubliceerd in de financiële pers (De Tijd en l’Echo) en kan eveneens bekomen worden bij Merit Capital. Als beleggers alle of een deel van hun deelbewijzen verkopen, wendt de bevek haar kapitaal aan om de deelbewijzen in te wisselen en uit te betalen. 

De Belgische bevek Merit Capital Global Investment Fund is onderverdeeld in verschillende compartimenten die elk een eigen beleggingsstrategie hebben en een looptijd van onbepaalde duur. Ze bieden zowel kapitalisatie- als distributie-deelbewijzen aan.

In het Merit Capital Global investment Fund zijn er twee soorten deelbewijzen:

0
Kapitalisatie-deelbewijzen:

de vennootschap pompt dividenden automatisch terug in het fonds. Merit Capital raadt dit type deelbewijzen aan als u op lange termijn wil investeren en wil profiteren van het mogelijk extra rendement dat kapitalisatie kan bieden.

0
Distributie-deelbewijzen:

indien er dividend wordt gegenereerd wordt dit jaarlijks uitgekeerd. Op het uitgekeerde dividend dient er roerende voorheffing betaald te worden. Merit Capital raadt dit soort deelbewijzen aan als u het mogelijk gegenereerde dividend niet automatisch wil herbeleggen in de compartimenten.

Waarom beleggen in fondsen?

• Via fondsen krijg je toegang tot markten die doorgaans enkel voor professionals bedoeld zijn.

• Met een fonds heb je de mogelijkheid om je portefeuille wezenlijk te diversifiëren. Uit onderzoek is gebleken dat beleggers met een gediversifieerde portefeuille op langere termijn een stabieler of beter potentieel rendement behalen.

• Door te beleggen in verschillende fondsen daalt het bedrijfsspecifieke risico sterk om ‘stevige turbulenties’ te voorkomen, wat zorgt voor meer gemoedsrust. Vooral kleinere portefeuilles kunnen hier de nodige risicospreiding realiseren.

Aanvullende informatie is te verkrijgen op +32 3 259 23 00 of www.meritcapital.eu.
Bij klachten kunt u zich wenden tot [email protected] U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor de financiële sector via [email protected] Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd. Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving in België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke situatie. De beurstaks voor kapitalisatiebewijzen bedraagt 1.32% met een maximum van 4.000 EUR. De roerende voorheffing op dividenden bedraagt 30% . De roerende voorheffing op de meerwaarde gerealiseerd door de schuldvorderingen waarin wordt belegd bedraagt 30%. De fiscale behandeling hangt af van uw specifiek statuut en kan wijzigen. Voor meer details raden wij u aan zich te informeren bij professionele adviseurs. Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De belegger dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag die gratis beschikbaar zijn op www.meritcapital.eu en in de kantoren van Merit Capital voor de intekening door te nemen.

Het Merit Capital Global Investment Fund bestaat uit de volgende compartimenten: