Uw vraag, klacht of suggestie is belangrijk voor ons!

Merit Capital wil dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Als u een vraag, klacht of suggestie hebt, laat ons dit dan weten. Merit Capital besteedt hieraan veel aandacht! Wij luisteren naar u en zoeken, waar nodig, naar een passende oplossing. Zo kunnen we onze diensten en producten optimaliseren en fouten in de toekomst vermijden.

Bij wie kunt u terecht? 

Voor suggesties: 

Neem contact op met uw relatiebeheerder. Hij of zij is uw vertrouwenspersoon en kent u het best.

Voor klachten: 

Neem schriftelijk (via brief, fax of e-mail) contact op met de Dienst Compliance van Merit Capital.
Merit Capital NV
T.a.v. Dienst Compliance
Museumstraat 12 D, 2000 Antwerpen
F: +32 (0)3 259 23 05

Gaat u niet akkoord met de voorgestelde oplossing op uw klacht?

Neem dan schriftelijk (via brief of e-mail) contact op met:

Ombudsfin vzw
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel

E-mail:     [email protected] 
Website: www.ombudsfin.be