FAQ

Veel gestelde vragen en antwoorden

Onder het toezicht en de controle van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België (NBB) zijn er verschillende soorten financiële instellingen actief. De bekendste vorm van een financiële instelling is uiteraard de bank. Merit Capital heeft het statuut van beursvennootschap. Voor meer info zie www.fsma.beof www.nbb.be.

Zoals de naam laat vermoeden waren beursvennootschappen oorspronkelijk actief in het ontvangen en doorgeven van beursorders. In de loop der jaren werd steeds meer de nadruk gelegd op het beheren van en adviseren over beleggingsportefeuilles. Merit Capital biedt als erkende beursvenootschap deze verschillende dienstverleningen aan, waarbij steeds het belang en de behoeften van de cliënt primeren. Merit Capital probeert aan deze troeven een extra dimensie toe te voegen door een originele en innovatieve aanpak toe te passen in het beheer en advies.

Merit Capital biedt u de keuze, los van het adviserend of discretionair beheer, om uw gelden te deponeren en aan te houden bij Merit Capital en/of bij andere depothoudende financiële instellingen. Een cliënt van Merit Capital heeft een overeenkomst van beleggingsadvies of vermogensbeheer met Merit Capital, maar houdt zijn rekening aan bij Merit Capital of bij een externe financiële instelling naar keuze. Voor meer info betreffende Merit Capital-rekening, zie “Eigen rekeningstelsel”.

Merit Capital werkt met meerdere binnen- & buitenlandse depothoudende financiële instellingen. Dit staat ons toe u verschillende financiële producten bij verschillende depothoudende instellingen aan te bevelen, de best mogelijke combinatie en allocatie alsook een veilige spreiding van uw vermogen over een of meer gespecialiseerde financiële instellingen aan te bieden en last but not least de focus volledig op het volledig onafhankelijk beheer toe te laten. Ondanks de spreiding van uw vermogen over meerdere financiële instellingen, houdt Merit Capital u voortdurend op de hoogte via één portefeuille-overzicht. Als cliënt hebt u trouwens geen enkel risico t.o.v. Merit Capital zelf.

Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

Algemene voorwaarden, wettelijke vermeldingen en informatie

Lees meer

Wettelijke documenten

Wettelijke documenten

Europese richtlijnen betreffende Markten voor Financiële instrumenten: MiFID

Lees meer

Suggestie of klacht

Suggestie of klacht

Uw vraag, klacht of suggestie is belangrijk voor ons!

Lees meer