Kris Luyckx

Non Executive Board Member

Als strafadvocaat en geïnspireerde advocaat is Kris Luyckx niet alleen actief in heel België, maar ook grensoverschrijdend. Hij behandelt strafdossiers in heel Europa en Amerika, wat een direct gevolg is van de internationale toepassing van het strafrecht en de supranationale samenwerking van politie- en veiligheidsdiensten. Bovendien behandelt Kris Luyckx alle financiële, fiscale, economische en sociale criminele dossiers soepel en correct. Hij is ook zeer bedreven in verzoeken om uitlevering of uitlevering van of naar België. Vanwege de nabijheid van de haven van Antwerpen wordt hij regelmatig geraadpleegd in dossiers over drugsdelicten. Hij treedt regelmatig op in gemediatiseerde processen, zoals in Operatie Proper Hands, de Visa-crisis, de Ye-zaak, voor Syrische strijder Jejoen B. en hij pleitte voor vijftig assisenzaken, waaronder Hans Van Themsche, Kim De Gelder, … Kris Luyckx zit als voorzitter van de Vlaamse Raad voor Economisch Onderzoek Vreemdelingen en is voorzitter van de Nederlandse Tuchtraad van de Commissie Psychologen. Hij is ook adjunct-adviseur bij het Hof van Beroep in Antwerpen, docent, gastdocent aan de Universiteit van Antwerpen en een veelgevraagd spreker.