OVER ONS

Bij Merit Capital begrijpen we dat financiën een persoonlijke zaak zijn, net zoals we weten dat de relatie die u met uw vertrouwde private banker opbouwt, de basis vormt van ons bedrijf.

HISTORIEK

De Belgische beursvennootschap Merit Capital werd in 2000 te Antwerpen opgericht door een groep ervaren beleggers. Hun ervaring verenigde hen in het verlangen om een beursvennootschap op te richten met een filosofie van transparantie en gemeenschappelijke belangen. Door middel van een schuldenvrije strategie heeft Merit Capital zich in minder dan 20 jaar stevig gepositioneerd in het landschap van vermogensbeheer.

Merit Capital realiseerde een uitzonderlijke groei in het afgelopen decennium. Tussen 2007 en 2010 groeide het beheerd vermogen met een gemiddelde van 70% per jaar door overnames en organische groei. Dit leidde tot een geografische uitbreiding met kantoren in elke Vlaamse regio.

In 2018 werd Duet Group meerderheidsaandeelhouder van Merit Capital. De beslissing om Merit Capital over te nemen, volgde op de strategische structurering van Duet Group in 3 business units. Duet Group heeft een meerderheidsbelang in verschillende alternatieve vermogensbeheerders met een focus op private equity, hedge/long-only fondsen en vermogensbeheer.

Over Duet Group

Duet Group werd opgericht in 2002 en is een internationale investeringsonderneming met kantoren in Londen (HQ), New York, New Delhi en Accra. Duet Group is een controlerende aandeelhouder van meerdere vermogensbeheerders in alternatieve beleggingen, private equity, vastgoed en vermogensbeheer. Sinds haar oprichting heeft Duet Group een gevestigde productportefeuille opgebouwd binnen domeinen die steeds belangrijker worden voor de beleggingsgemeenschap, met name in de opkomende en ‘frontier’ markten.

“De belofte van excellentie van Merit Capital samen met de beleggingsexpertise van Duet Group, gecombineerd met een robuust proces, creëerde een ideale samenwerking waaruit een vooraanstaand Europees vermogensplatform is voortgevloeid”

-Henry Gabay-

Kernwaarden

Via actief beheer van aandelen, obligaties en fondsen streeft Merit Capital een ‘absolute return’ – strategie na. De nadruk ligt op het beperken van neerwaartse risico’s.

Ons team van specialisten maakt gebruik van de nieuwste, meest geavanceerde software voor de selectie van aandelen. Bij het selecteren van de fondsen proberen we altijd de uiteindelijke keuze te vinden van fondsmanagers die het verschil voor u kunnen maken. Al onze selecties worden gemaakt op basis van volledige onafhankelijkheid.

De belangen van onze cliënten primeren steeds

Onze ervaring leert dat als we onze cliënten goed bedienen, ons eigen succes vanzelfsprekend zal volgen.

Transparantie, integriteit en eerlijkheid staan voorop

Onze medewerkers zijn gehouden aan hoge ethische normen zowel in hun professioneel als in hun privéleven.

Onze troeven zijn onze mensen, ons kapitaal en onze reputatie

Merit Capital maakt zich sterk volledig te voldoen aan zowel de geldende wet- en regelgeving alsook aan hun interne strenge ethische code. Ons aanhoudende succes steunt op het onvoorwaardelijk naleven van deze norm.

We zijn erg trots op de professionele kwaliteit van ons werk

We zijn te allen tijde vastberaden om uit te blinken in alles wat we ondernemen.

Samen bereikt elk individu meer

Hoewel individuele creativiteit altijd wordt aangemoedigd, hebben we vastgesteld dat teamwerk vaak de beste resultaten oplevert. Bij Merit Capital is er geen plaats voor mensen die hun persoonlijk belang boven de belangen van het bedrijf en de cliënten stellen.

Beleggingsfilosofie

Onze beleggingsfilosofie komt voort uit onze fundamentele overtuiging dat de belangen van onze cliënten altijd voorop staan. We begrijpen de waarde van het vermogen van onze cliënten en we zetten ons zowel in voor kapitaalbehoud als voor kapitaalgroei.

  • Wij geloven in actief beheer, niet in passief. Passief beheer houdt een beleggingsbeleid in die de prestaties van een index tracht na te bootsen. Door een actieve beheerder te zijn focussen wij ons op beleggingen waarvan we geloven dat ze het beste potentiële rendement opleveren voor onze cliënten.
  • Wij zijn verantwoorde beleggers. We zorgen ervoor dat we alleen beleggen in bedrijven met een sterk en deugdelijk bestuur. Net zoals we waken op onze hoge standaarden voor transparantie, integriteit en eerlijkheid, verwachten we hetzelfde van de bedrijven waarin we investeren. Meer details vindt men in het ESG-beleid (Environmental, Social and Governance Investing Policy) van Merit Capital. Wij geloven dat een efficiënt ESG-beleid ons helpt om het risico te beperken en de langetermijnwaarde van de beleggingen van onze cliënten te verhogen.
  • We zijn erg trots op de professionele kwaliteit van ons werk en we hebben dan ook een robuust beleggingsrisicobeleid waar in geen geval mag van worden afgeweken. De risicocontroles op de beleggingsportefeuilles worden dagelijks uitgevoerd en overgemaakt aan en opgevolgd door het Risk, Audit, Legal & Compliance-comité.
  • We zijn ervan overtuigd dat elk individu meer bereikt door in team samen te werken. In het investeringscomité worden ideeën uitgewisseld en de toekomstperspectieven besproken. Binnen dit team nemen individuen altijd de responsabiliteit voor hun eigen beleggingsbeslissingen waardoor gemotiveerde onderbouwing en gefundeerde overtuiging vereist zijn.
  • Onze troeven zijn onze mensen, ons kapitaal en onze reputatie. Wij geloven dat de kwaliteit van onze mensen en de bedrijfscultuur die we koesteren, essentieel zijn voor een efficiënt vermogensbeheer. Daarom proberen we de meest getalenteerde personen in de sector aan te trekken en een omgeving te creëren waarin ze hun vaardigheden ten volle kunnen ontwikkelen. We zorgen ervoor dat zowel uw als ons eigen kapitaal goed beheerd worden en we nemen enkel die beleggingsbeslissingen in lijn met ons beleggingsbeleid, -filosofie en -reputatie.

ONS TEAM

Henry Gabay

Voorzitter

Henry is CEO en voorzitter van Duet Group.  Voor de oprichting van Duet was Henry Head of Investment Banking voor Israël en Turkije en Head of Equity Sales for Emerging Markets bij Credit Suisse First Boston.

NON-Executive Board

Giuseppe Ciardi

non executive
Board Member

Giuseppe Ciardi is Senior Partner en Chief Investment Officer bij Park Place Capital Limited.

KRIS LUYCKX

non executive
Board Member

Kris Luyckx is Senior Partner en leidt de afdeling Strafrecht bij Desdalex Advocaten.

management comité

Jan De Coninck

Jan De Coninck

Chief Executive Officer-
lid van het directiecomité

Jan De Coninck trad in oktober 2017 in dienst bij Merit Capital als externe consultant om de raad van bestuur bij te staan bij de herstructurering en het verkoopproces van het bedrijf.

Paul Reynolds

Paul Reynolds

Chief Executive Officer-
lid van het directiecomité

Paul Reynolds vervoegde Duet in 2015 en is Chief Operating Officer van Duet Group en Co-CEO van Merit Capital nv.

Amit Haria

Amit Haria

Chief Financial Officer-
lid van het directiecomite

Amit heeft meer dan 14 jaar financiële ervaring op zowel de publieke als de private markt.

Dominic De Backer

Dominic De Backer

Chief Commercial Officer

Dominic vervoegde Merit Capital in 2012 en is momenteel Chief Commercial Officer.

Wenst u ons enthousiasme te delen en de smaak van het succes te proeven? Bent u klaar voor een uitdaging en voor spannend werk?