Welkom bij

Merit Capital

Vermogensbeheer

Nastreven wat het belangrijkste is

Aan het einde van de dag gaat het niet alleen om uw vermogen. Het gaat erom wat u met uw vermogen kunt realiseren.

U en uw Merit Capital relatiebeheerder kunnen samen uw financiële leven voorbereiden, voor vandaag, voor morgen en voor de volgende generaties – zodat u kunt blijven focussen op wat het belangrijkste in uw leven is, ongeacht de evoluties op de markten. Dat is onze focus!

Over ons

Merit Capital biedt vermogensbeheer aan met een transparante en persoonlijke aanpak. Transparant, want wij vertellen u alles wat u moet weten. Persoonlijk, want uw behoeften komen altijd op de eerste plaats.

Bij Merit Capital nemen we samen met u beslissingen om een ​​platform te creëren voor de optimale groei van uw vermogen.

wat doen we

Vermogensbeheer

Met onze dienst vermogensbeheer ontwikkelen wij totaalstrategieën die op
individuele basis worden ingevuld en die dus rekening houden met uw persoonlijk
risicoprofiel. Dit centraal beheer laat ons steeds toe adequaat te reageren op mogelijke marktfluctuaties.

Beleggingsadvies

Beleggingsadvies is een uitstekende oplossing voor beleggers die zelf actief bezig
zijn met het beheer van hun portefeuille maar daarbij advies wensen te krijgen
van professionele deskundigen. Bij beleggingsadvies ontvangt u gepersonaliseerde aanbevelingen omtrent een of meerdere verrichtingen in financiële instrumenten.

Fondsen

De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Klik hier

Tax

Merit Capital biedt professioneel advies met betrekking tot belastingoptimalisatie via zijn bevoorrechte partners. Deze service is bedoeld voor klanten die een professioneel en actueel advies kiezen voor het structureren van hun gezinsactiva, met de nadruk op gemoedsrust in combinatie met het behoud van controle.

Institutional Services

De meeste institutionele partijen hebben hun eigen wensen en criteria met betrekking tot investeringen, maar worden gedwongen te navigeren binnen een strikt gereguleerd kader. Institutionele beleggers hebben een gespecialiseerde partner nodig die met hen kan samenwerken om de beheersdiensten te optimaliseren. Merit Capital fungeert als die betrouwbare partner en adviseur.

Estate Planning

Merit Capital bedient haar klanten met deskundig advies over vermogensstructurering en vermogensplanning. Deze service is bedoeld voor vermogende klanten die professioneel en up-to-date advies willen om hun activa te structureren. Overdracht van vermogen met mogelijk behoud van controle zorgt voor gemoedsrust.

Nieuwsbrief en blog

Blog

 

22/10/2019

Het feestgedruis gaat door op de Amerikaanse (en Europese) high yield obligatiemarkten (zie grafieken onderaan)

  • Het effectief rendement op high yield obligaties met Ba ratings (BB) bedraagt nog slechts 3,8%.
  • De Ba-credit spread (risicopremie boven staatspapier) noteert tegen een niveau van 1,9%. We naderen het dieptepunt van 1,6% in 2005.
  • Als we de netto schuld per ebitda  van de Russel 2000 small cap index hanteren als een proxy voor de nettoschuld/ebitda op obligatiepaper van het type Ba (BB), dan merken we het volgende op:
  • Het effectief rendement per unit schuldhefboom (per unit nettoschuld per ebitda) bedraagt een belachelijk lage 0,8%. Obligatiebeleggers eisen m.a.w. een rendement van 0,8% per eenheid schuldhefboom.  De historische risicopremie ligt hier rond de 2%.  De convenanten en de kredietkwaliteit van high yield obligaties zijn trouwens de voorbije tien jaar in negatieve zin geëvolueerd. Beleggers eisen niettemin een steeds kleinere intrestvergoeding door de jacht op rendement.
  • De credit spread per eenheid schuldhefboom bedraagt nu 0,4% versus een historisch gemiddelde van 0,9%.
  • High yield obligaties lijken enkel nog een faire vergoeding te bieden voor het intrestrisico (duration risk).  Duration is gezakt naar 3,5 jaar voor Ba high yield papier. De credit spread per unit of duration lijkt fair in historisch perspectief.

Op lange termijn loopt dit slecht af. Het verwachte lange termijn rendement (expected returns) – technisch gemeten als verwacht rendement = indexrendement + verwacht roll rendement + verwachte wanbetalingsverliezen + verwachte waardeverandering door credit spread reversion – ligt vreselijk laag voor deze categorie van obligaties. In een base case scenario komen we aan 0,3 % verwacht rendement. In een bear case scenario wijzen onze simulaties op een potentieel jaarlijks return van -2%.  Tien jaar nadat Chuck Prince Wall Street vertelde dat je rond de tafel moet blijven dansen, hebben beleggers die op zoek zijn naar lange termijn rendement in deze obligaties niets geleerd.

Echter, de analyse van expected returns verschilt van een tactische visie op drie tot twaalf maanden tijd. Omdat we nog steeds believers zijn  van een economisch herstel en we ons niet direct bevinden in het kamp van de recessie-aanhangers, denken we dat deze credit spreads laag kunnen blijven. Gelijkaardig als tijdens de periode 2005 – 2007.  Een positief tactisch rendement lijkt nog steeds mogelijk. Maar er wordt stevig gedanst…en het feest stopt vroeg of laat. Onvermijdelijk, maar voorlopig niet. Misschien pas in 2021-2022? Market timing wordt belangrijk voor high yield beleggers naar de toekomst toe.

Nieuwsbrief en blog

Nieuwsbrief en blog